خبرنامه‌ها

علاقه به اشتراک در کدام خبرنامه دارید؟

 

نیک ویزا در حال تغییر می‌باشد.

نیک ویزا به زودی با شمایل جدید و امکانات گسترده تر در خدمت شما پارسی‌ زبانان سراسر دنیا خواهد بود.

با سپاس از حمایت همیشگی‌ شما

 

امتیاز بندی مهاجرتی

آزمون امتیاز بندی چیست؟

در مورد اکثر ویزاهای مهاجرتی از طریق تخصص عمومی، تقاضای شما بر اساس یک تست امتیازبندی ارزشیابی می شود. به هر فرد بر اساس چندین فاکتور متفاوت امتیاز تعلق می گیرد. حداکثر امتیازی که ممکن است در هر فاکتور اخذ شود، نشان دهنده این است که آن مشخصات تا چه حد در بازار کار استرالیا یا در اقامت دایم فرد ارزشمند هستند.

 

حداقل نمره قبولی چیست؟

حداقل نمره قبولی مجموع امتیازاتی است که هر فرد برای واجد شرایط بودن در تست امتیازبندی ویزای مهاجرتی از طریق تخصص عمومی نیاز دارد. در صورتی که نمره قبولی را کسب نکردید، چه اتفاقی می افتد؟

اگر برای ویزای مهاجرتی از طریق تخصص بدون اسپانسر ( کلاس ١٧٥) یا ویزای مهاجرتی از طریق تخصص با اسپانسر ( کلاس ١٧٦) تقاضا کرده اید و نمره شما زیر نمره قبولی و بالای حداقل نمره لازم برای ورود به لیست انتظار (pool mark) می باشد، تقاضای شما تا ٢سال پس از ارزیابی در لیست انتظار نگه داشته می شود.

در صورتی که حداقل نمره قبولی در هر زمانی طی مدت این دو سال (از طریق سفارت استرالیا) کمتر اعلام شد و نمره شما برابر یا کمتر از حداقل نمره قبولی جدید بود، تقاضای شما مجدداً به جریان خواهد افتاد.

در صورتی که حداقل نمره قبولی را کسب نکردید، به جای منتظر ماندن در لیست انتظار همچنین می توانید گزینه های ذیل را مد نظر قرار دهید. در صورتی که ١٠٠ امتیاز کسب کردید، شما برای ویزای مهاجرتی از طریق مهارتهای خاص با اسپانسر (کلاس ١٧٦) یا ویزای مشروط نواحی کم جمعیت از طریق مهارتهای خاص با اسپانسر ( کلاس ٤٧٥) واجد شرایط خواهید بود.

در صورتی که برای ویزای مهاجرتی از طریق تخصص بدون اسپانسر ( کلاس ١٧٥) حداقل نمره لازم برای ورود به لیست انتظار را کسب کردید، می توانید برای استفاده از بانک اطلاعاتی تطبیق تخصص ثبت نام کنید. اطلاعات بیشتر در مورد تطبیق تخصص در دسترس می باشد.

 

در حال حاضر حداقل نمره قبولی و حداقل نمره لازم برای ورود به لیست انتظار چیست؟

جدول زیر حداقل امتیازات کنونی لازم را برای اخذ ویزاهای امتیازبندی شده در گروه مهاجرت از طریق تخصص عمومی نشان می دهد.

گروه
نمره قبولی
نمره لیست انتظار
ویزای مهاجرت از طریق تخصص بدون اسپانسر( کلاس ١٧٥) ١٢٠ ١٠٠
ویزای مهاجرت از طریق تخصص با اسپانسر ( کلاس ١٧٦) ١٠٠ ۸٠
ویزای مشروط نواحی کم جمعیت از طریق تخصص با اسپانسر ( کلاس ٤٧٥) ١٠٠ ١٠٠
ویزای دائم از طریق تخصص بدون اسپانسر ( کلاس ۸۸٥) ١٢٠ ١٢٠
ویزای دائم از طریق تخصص با اسپانسر( کلاس ۸۸۶) ١٠٠ ١٠٠
ویزای مشروط نواحی کم جمعیت از طریق تخصص با اسپانسر( کلاس ۴۸۷) ١٠٠ ١٠٠

 

هر چند وقت یکبار حداقل نمرات قبولی و لیست انتظار تغییر می کند؟

تغییرات درحداقل نمرات قبولی و لیست انتظار برای مطابقت با نیازهای بازار نیروی کار استرالیا ایجاد می شود. پس از ایجاد تقاضا، متقاضیان می بایست سریعاً حداقل نمرات قبولی را چک کنند. شما بر اساس آن نمراتی که در روز ایجاد تقاضای شما اعلام شده است ارزیابی خواهید شد. این بدان معناست که اگر پرونده شما تشکیل شده است این تغییرات شامل شما نمی شود.

تگ ها: 

کشور: