خبرنامه‌ها

علاقه به اشتراک در کدام خبرنامه دارید؟

 

نیک ویزا در حال تغییر می‌باشد.

نیک ویزا به زودی با شمایل جدید و امکانات گسترده تر در خدمت شما پارسی‌ زبانان سراسر دنیا خواهد بود.

با سپاس از حمایت همیشگی‌ شما

 

٢٠ روش پیدا کردن کار در استرالیا

 در یک تحقیق جدید توسط موسسه مالی استرالیایی بانک وست (Bank West) منتشر شد. با استفاده از اطلاعات بدست آمده از اداره آمار استرالیا (Australian Buruea of Statistics) این گزارش ۲۰ منطقه استرالیا را مورد سنجش قرار داد و حداقل ۵ درصد افزایش در سطح استخدام از نوامبر ۲۰۰۷ را گزارش کرد.

شمال سیدنی (North Sydney) و شرق پرت (East Perth) در صدر جدول قرار داشتند که از نوامبر ۲۰۰۷، ۱۳ درصد افزایش در سطح استخدام داشته اند. بنابر این نیک ویزا به کارجویان توصیه می کند که شمال سیدنی و شرق پرت را انتخاب اول خود در جستجوی کار در استرالیا قرار دهند.

 

 

در همین زمان استخدام با نرخ ۱۱ درصد در جنوب شرق نیو ساوت ویلز و ۱۰ درصد در قسمتهای جنوب غربی وسترن استرالیا، شهر ایپسویچ (Ipswich)، شمال و شمال غربی کوئینزلند و بخشهای داخلی ملبورن افزایش یافت.

از بین ایالت ها، نیو ساوت ویلز رتبه اول را داشت که از بین ۲۰ منطقه عمده، ۷ منطقه را در بر می گیرد. بعد از نیو ساوت ویلز، کوئینزلند با ۵ منطقه، ویکتوریا با ۴ منطقه و وسترن استرالیا با ۲ منطقه می باشند.

سات استرالیا (South Australia) و تاسمانیا نیز با مشتمل بودن بر آدلاید غربی و بخشهای شمالی تاسمانیا نقاط جذاب استخدامی بوده اند.

 

این ۲۰ منطقه عبارتند از:

۱-      ناحیه شرق شهر پرت در وسترن استرالیا و با نرخ افزایش ۱۳% در اشتغال

۲-      نقاط جنوبی شمال سیدنی در نیو ساوت ویلز با نرخ افزایش ۱۳% در اشتغال

۳-      جنوبی شرقی نیو ساوت ویلز شمالی با نرخ افزایش ۱۱% در اشتغال

۴-      نقاط جنوب غربی و در غرب استرالیا و با نرخ افزایش ۱۰% در اشتغال

۵-      شهر ایپسویچ در کوئینزلند با نرخ افزایش ۱۰% در اشتغال

۶-      شمال و شمال غرب کوئینزلند با نرخ افزایش ۱۰% در اشتغال

۷-      نواحی مرکزی ملبورن در ویکتوریا با نرخ افزایش ۱۰% در اشتغال

۸-      نواحی مرکزی سیدنی در نیو ساوت ویلز با نرخ افزایش ۹% در اشتغال

۹-      جنوب و شرق BSB Balance در کوئینزلند با نرخ افزایش ۹% در اشتغال

۱۰-  دارلینگ داونز (Darling Downs) و جنوب غربی آن در کوئینزلند با نرخ افزایش ۸% در اشتغال

۱۱-   حومه‌های شرقی در نیو ساوت ویلز با نرخ افزایش ۷% در اشتغال

۱۲-  غرب نقاط مرکزی سیدنی در نیو ساوت ویلز با نرخ افزایش ۶% در اشتغال

۱۳-  Illawarra در نیو ساوت ویلز با نرخ افزایش ۶% در اشتغال

۱۴-  جنوب شرقی ملبورن در ویکتوریا با نرخ افزایش ۶% در اشتغال

۱۵-  Wide Bay-Burnett در کوئینزلند با نرخ افزایش ۶% در اشتغال

۱۶-  بخشهای شمالی تاسمانیا با نرخ افزایش ۶% در اشتغال

۱۷-  آدلاید غربی در South Australia با نرخ افزایش ۵% در اشتغال

۱۸-   جنوب ملبورن در ویکتوریا با نرخ افزایش ۵% در اشتغال

۱۹-  St George-Sutherland در نیو ساوت ویلز با نرخ افزایش ۵% در اشتغال

۲۰-  ناحیه غربی Barwon در ویکتوریا با نرخ افزایش ۵% در اشتغال

ایان کرفیلد (Ian Corfield) مدیر بانک وست (Bank West) گفت: نتایج امیدوارکننده است و می توان گفت که ما روزهای سخت را گذرانده ایم. گزارشها نشان می دهد که استخدام در حومه‌های مرکزی رشد داشته و این حاکی از این مطلب است که بازار نیروی کار استرالیا در دوره بحران اقتصادی جهانی عملکردی بیش از انتظار داشته است.

این گزارش در ادامه اظهار خوشبینی نموده است که استرالیا در حال گذار از رکود اقتصادی است. 

 

این گزارش همچنین، ۲۰ ناحیه ای را که ازابتدای رکود اقتصادی با کاهش استخدام مواجه شده اند را نیز برشمرده است.

تگ ها: 

کشور: